Школа данас

Манифестације  које се обиљежавају у школи:
 
Дани ученичких постигнућа 30. маја 2014. године.
Дан обиљежавања страдања ученика у 2.свјетском рату ( 7.фебруар)
Свети Сава школска слава 27.01.2014. године.
Акти донесени на нивоу школе:
                 
Статут школе, Правилник осистематизацији радних мјеста , Правилник о дисциплинској одговорности радника
и ученика, Правилник о технолошком вишку радника, Правилник о раду , Правилник о канцеларијском
пословању, Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама, Правилник о интерним контролама
контролама и интерним контролним поступцима, Правилник о поступку директног споразума, Правилник
о заштити од пожара, Правилник о попису и Правилник о репрезентацији и поклонима.
Подаци о подручним одјељењима која се налазе у саставу школе (назив, година оснивања, када су затворена, разлог, искориштеност затворених објеката)
 
01.09.2011. године на основу Одлуке Владе РС наше  Подручно одјељење Дракулић   прелази Основној школи ,,Алркса Шантић,, Бања Лука .
 
Подаци о  броју ученика и одјељења: 
У школској 2014/15. години наставу похађа 548 ученика распоређених у 24 одјељења . Школа ради у три смјене .Све активности се реализују у једанаест учионица .Сви наставни предмети су стручно заступљени.Од страних језика изучавају се енглески и њемачки.д страних језика изучавају се енглески и њемачки.
 Организован је и рад  продуженог боравка за једну групу, као и предшколски програм за                 двије групе будућих првака.
 

Оставите одговор

Translate »