Управа школе

Директор, Дарко Томић    Tel. 051/381-840

 

Секретар школе, Радојка Вучковић     Tel. 051/380-980

 Рачуновођа, Биљана Каурин                 Fax. 051/380-980

 

                  Педагошко-психолошка служба:   Tel.051/491-008                

Педагог, Слободанка Срдић

Психолог, Неда Милинковић

Педагог, Тања Вујичић

 

Библиотекар:Зорица Радукић

 

 

 

Оставите одговор