Екстерно вредновање постигнућа ученика деветог разреда

Школска 2019/20. година- ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА

https://www.rpz-rs.org/sajt/doc/file/fajl_novosti/1/08/01724_20200205_Zbirka_zadataka_iz_srpskog_jezika_2019_20.pdf

 

https://www.rpz-rs.org/sajt/doc/file/fajl_novosti/1/00/01727_20200205_Zbirka_zadataka_iz_matematike_2019_20.pdf

Школска 2018/19. година- ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА

http://www.rpz-rs.org/sajt/doc/file/fajl_novosti/1/08/01577_20190205_Zbirka_zadataka_iz_matematika_2018_2019.pdf

www.rpz-rs.org/sajt/doc/file/fajl_novosti/1/0c/01578_20190206_Zbirka_zadataka_iz_srpskog_jezika_2018_2019_god.pdf

 

 

Екстерна провјера постигнућа ученика 9. разреда-упуство за родитеље 

Упуство за поступак приговора 2018.године.

Екстерна провјера постигнућа ученика 9. разреда-упуство за ученике

Збирке задатака за малу матуру и провјеру ученичких постигнућа ученика деветог разреда основне школе из српског језика и математике школске 2017/18. године

Завод је, у сврху припреме ученика за малу матуру и провјеру ученичких постигнућа ученика деветог разреда основне школе из српског језика и математике, припремио Збирке задатака за српски језик и математику, које од 12. фебруара 2018. године можете преузети са инетрнет странице Републичког педагошког завода.

Екстерно вредновање постигнућа ученика 9.разреда  ове школске године ће се провести у свим школама експериментално 18. и 19. априла 2016. године.
Циљ екстерног вредновања је:
утврдити ниво знања, умијења и вјештина из предмета Српски језик и Математика којима су ученици овладали током основне школе, утврдити процедуре екстерног вредновања ученичких постигнућа низом задатака објективног типа, провјерити прихваћеност екстерног вредновања ученичких постигнућа од стране школе (наставника и ученика) и укупне јавности.
Републички педагошки завод је, у сврху припреме ученика за екстерно вредновање постигнућа, припремио Kaталог испитних задатака за српски језик и математику који се могу преузети на сљедећим линковима: