Екстерно вредновање постигнућа ученика деветог разреда

Екстерно вредновање постигнућа ученика 9.разреда  ове школске године ће се провести у свим школама експериментално 18. и 19. априла 2016. године.
Циљ екстерног вредновања је:
утврдити ниво знања, умијења и вјештина из предмета Српски језик и Математика којима су ученици овладали током основне школе, утврдити процедуре екстерног вредновања ученичких постигнућа низом задатака објективног типа, провјерити прихваћеност екстерног вредновања ученичких постигнућа од стране школе (наставника и ученика) и укупне јавности.
Републички педагошки завод је, у сврху припреме ученика за екстерно вредновање постигнућа, припремио Kaталог испитних задатака за српски језик и математику који се могу преузети на сљедећим линковима: