Екстерно вредновање постигнућа ученика деветог разреда

Екстерна провјера постигнућа ученика 9. разреда-упуство за родитеље 

Упуство за поступак приговора 2018.године.

Екстерна провјера постигнућа ученика 9. разреда-упуство за ученике

Збирке задатака за малу матуру и провјеру ученичких постигнућа ученика деветог разреда основне школе из српског језика и математике школске 2017/18. године

Завод је, у сврху припреме ученика за малу матуру и провјеру ученичких постигнућа ученика деветог разреда основне школе из српског језика и математике, припремио Збирке задатака за српски језик и математику, које од 12. фебруара 2018. године можете преузети са инетрнет странице Републичког педагошког завода.

Екстерно вредновање постигнућа ученика 9.разреда  ове школске године ће се провести у свим школама експериментално 18. и 19. априла 2016. године.
Циљ екстерног вредновања је:
утврдити ниво знања, умијења и вјештина из предмета Српски језик и Математика којима су ученици овладали током основне школе, утврдити процедуре екстерног вредновања ученичких постигнућа низом задатака објективног типа, провјерити прихваћеност екстерног вредновања ученичких постигнућа од стране школе (наставника и ученика) и укупне јавности.
Републички педагошки завод је, у сврху припреме ученика за екстерно вредновање постигнућа, припремио Kaталог испитних задатака за српски језик и математику који се могу преузети на сљедећим линковима:
Translate »