Информатичко-техничка секција

 Водитељ секције, наставник Невена Векић

Годишњи план и програм рада: ИНФОРМАТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ СЕКЦИЈЕ за школску 2019/2020. годину.

Sekcija Inf. TO

Sekcija Inf. TO1

 

 

 

Водитељ секције Невена Векић, наставник информатике.

Инфоматичка секција се састаје једанпут седмично. Због наставног програма  чланови секције су ученици деветих,евентуално осмих разреда.Циљ рада секције је стицање нових знања, развијање тимског рада  и  учествовање у изради  школске и личних web страница.

Програм рада информатичке секције.

Inf sek programa rada

Информатичка секција

http://www.purposegames.com/game/test-iz-informatike-quiz

Оставите одговор