Aлександар Поповић

12744422_10153606237504263_1851208610960788225_n~  Ч и т а л а ч к а  с е к ц и ј а  ~

На почетку школске 2015/2016. године нашим ученицима понудили смо ту могућност да похађају једну нову секцију. Ријеч је о Читалачкој секцији.

Секцију и њен садржај осмислио је и њоме руководи Александар Поповић, наставник српскога језика. Позив да буду чланови ове секције прихватили су сљедећи ученици: Сара Винчић, Виолета Гарић, Марио Комарица, Маша Милојевић, Милош Милојевић (из VI3 разреда), Маша Ћоћкало, Немања Црномарковић (из VII3 разреда), Ива Барач и Николина Ерак (из VIII1 разреда).

Након заједничког планирања садржаја и креирања годишњег програма рада, ученици су самостално осмислили, дизајнирали и израдили своје Читалачке дневнике, у које уносе своје забиљешке и утиске стечене у току и након читања књижевноумјетничких дјела.

Прво полугодиште посвећено је умјетности уопште, књижевности као врсти умјетности, односу са и према другим умјетностима, синкретизму, књижевним родовима и врстама, те текстовима из народне или усмене књижевности.

У средишту наше пажње у другом полугодишту јесу текстови који припадају умјетничкој или писаној књижевности.

Оно што је посебно занимљиво јесте то да наставник и ученици бирају текстове који се не налазе у редовном НПиП и списку лектире, а када је ријеч о умјетничкој књижевности, примат имају награђивана дјела и дјела савремених писаца.

Школску годину завршићемо израдом паноа на којем ће ученици демонстрирати и представити све оно што су научили и прочитали на часовима ове секције, те гледањем филмова који су снимљени по највећим књижевноумјетничким дјелима домаћих и свјетских аутора.

Вријеме састанака је понедјељком, у времену од 12.40 до 13.25 часова.

П. С. Добра књига из људи извлачи оно најбоље!

Руководилац секцијом:

Александар Поповић      

Литереарна секција

 Рецитаторска секција

 

Фотографије:

Уређење учионице

Нема слика у овој галерији.

0 ставка(e)

Матура

Нема слика у овој галерији.

0 ставка(e)

Презентације:

Стилске фигуре

Основни елементи у структури књижевног дјела

 

Translate »