Разредна настава

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА У ШКОЛСКОЈ 2022/23

RAZREDNA1 RAZREDNA2 RAZREDNA3

СПИСАК ОДЈЕЉЕЊА И ОДЈЕЉЕЊСКИХ СТАРЈЕШИНА /2.П.ШК.2018/2019./
РАЗРЕД ОДЈЕЉЕЊЕ ЦШ, ПО (назив ПО) ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДЈЕЉЕЊСКОГ СТАРЈЕШИНЕ БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ БРОЈ УЧЕНИКА ПУТНИКА ПРЕКО                                                                                                                                           4 KM
МУШКИХ ЖЕНСКИХ УКУПНО СА   НАЛАЗОМ И МИШЉЕЊЕМ КОМИСИЈЕ БЕЗ  НАЛАЗА И МИШЉЕЊА КОМИСИЈЕ
1 1 ЦШ ЈЕЛЕНА РУДИЋ 14 7 21 6
1 2 ВЕСНА ЈЕЛИЋ 14 8 22 4
1 3 ВЕСНА ДЕВИЋ 11 10 21 1 6
2 1 ЈЕЛЕНА АГИЋ 13 10 23 6
2 2 ДРАГАНА БАРОВИЋ 12 8 20 5
2 3 БРАНКА ЋОПИЋ 14 7 21 11
3 1 ДАЛИБОРКА ЂУКИЋ 13 11 24 1 10
3 2 ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ 11 10 21 1 6
3 3 НИКОЛА МИЛУТИНОВИЋ 11 13 24 16
4 1 РАДМИЛА ЈОВИЋ 7 14 21 11
4 2 ВЕСНА БЛАГОЈЕВИЋ 11 11 22 1 9
4 3 ЈОВАНА БРНИЋ 10 12 22 4
5 1 ВЕСЕЛКА ЋОСИЋ 11 13 24 15
5 2 СНЕЖАНА МАЛИЧЕВИЋ 14 14 28 11
5 3 НАТАША МАЈКИЋ 12 13 25 1 13

Оставите одговор