Основи информатике

Невена Векић, професор техничког и информатике

Марко Ћојановић,проф.