Историја

Силва Крецељ, наставник историје и географије

Светиславка Кнежевић, наставник историје,географије и демократије

 Снежана Дринић, наставник историје и географије