Географија

Силва Крецељ, професор географије и демократије