НЕДЈЕЉА ДЈЕТЕТА

Недјеља дјетета обиљежава сеу првој седмици мјесеца октобра.Поводом ове манифестације ове школске године, испред Савјета ученика,у холу школе постављена је „Табла пријатељства“. Ова табла је била активна током трајања Недјеље дјетета, а ученици суимали прилику да кратким порукама или цртежима исказују захвалност, извињење или честитку. Тaбла пријатељства доприноси развоју позитивне социјализације, усвајању образаца понашања и самосвјести код ученика.

Недјеље дјетета је и прилика да се укаже на обавезу свих нас да поштујемо Конвенцију Уједињених нација о правима дјетета, те су у сврху промоције права дјетета израђени и пригодни леци за ученике и наставнике. Посебан допринос у промоцији дјечијих права дали су ученици нижих разреда који су у сарадњи са учитељима права дјеце представили и сликовито. Такође, о правима, али и обавезама и дужностима ученика, говорило се и на часовима одјељењске заједницe.

ПОГЛЕДАЈТЕ НАШЕ ФОТОГРАФИЈЕ.

мр Неда Милинковиħ, психолог

Translate »