БИБЛИОТЕКА

ЈУОШ ,,ЂУРА ЈАКШИЋ“

 

                                          БИБЛИОТЕКА

Школска библиотека је дио васпитно-образовног система, и укључена је у наставни процес и учење у школи, кроз све сегменте дјелатности. Смјештена је у приземљу школског објекта, и има површину од око 38,18 м2. Књижни фонд броји 7850 књига разврстаних у неколико подручја, тако да се ученици с лакоћом могу сналазити у одабиру књижне грађе. Фонд обавезне школске лектире је довољан, што не значи да и даље не треба радити на обнови и богаћењу  књижне грађе.  Сви ученици  школе  су уписани у библиотеку, тако да она сада броји 570 чланова.

Библиотека је реновирана, зидови су уредни и чисти.

Фонд библиотеке се чува на полицама које су смјештене уз зидове библиотеке.

ФОНД БИБЛИОТЕКЕ

Фонд садржи укупно 7850 публикација:

 • 4 наслова часописа
 • 935 наслова референсне и стручне литературе
 • 6911 књига

Библиотека је опремљена са два лаптопа, један за библиотекара и један за кориснике. Има и добру интернет мрежу, која је важна ради повезивања са другим библиотекама и институцијама.

ОСНОВНИ КВАЛИТЕТИ И ВЈЕШТИНЕ ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА

БИБИОТЕКАР је особа која:

 • Позитивно и без предрасуда комуницира са дјецом и одраслима;
 • Сагледава потребе корисника;
 • Сарађује са појединцима и групама;
 • Познаје и разумије културне разноликости;
 • Познаје теорије и методологије учења;
 • Посједује информационе вјештине и способност коришћења информација;
 • Познаје грађу која чини библиотечки фонд;

РАД  С  УЧЕНИЦИМА

Ученици увиђају значај школске библиотеке поступно, почев од првих школских дана.

Да би се  заинтересованост формирала, а затим развијала, важно је стално мотивисати ученике, уз коришћење њихове природне радозналости.

Образовањем и васпитним радом развијају се и усмјеравају  дјечија интересовања.

Васпитни рад дјелује као подстицај  који је у складу са развојем способности дјетета.

На повећања интересовања, а тиме и мотивисаност за неку активност, успјех има велику улогу, а с друге стране, интересовања за одређену активност  подстиче дијете на успјех.

Упознавање ученика са радом, могућностима и значајем школске библиотеке почињемо од њиховог уласка у школу.

Уводимо их у библиотеку, упознајемо  их са радом, простором, распоредом књига и радним временом.

Послије уводног часа договоримо се са ученицима о изложби радова у којима ће они представити библиотеку.

Читање утиче да дјеца постану осјетљивија на сопствени свијет.

Однос који се формира према књизи у основној школи  – прати дијете током читавог живота.

Уче да богате знање коришћењем различитих сазнајних извора.

Ученици који су овладали вјештинама које библиотека нуди, у даљем школовању лакше и брже долазе до потребних информација.

Коришћењем библиотеке, ученик се навикава на књигу и она постаје његов неизоставни сапутник, а читање саставни дио његовог животног стила.

Ученик стиче и културу читања, вјештину тражења информација, информатичку писменост, развија критичко мишљење.

САРАДЊА НАСТАВНИКА И ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА

Неопходна је да би се постигао максимум библиотечких услуга.

Обезбјеђивање извора који ће проширити наставничко знање из одређеног предмета или побољшати њихове методе наставе.

Особље библиотеке треба да буде партнер у планирању задатака који ће се обављати у учионици.

Обезбјеђивање извора за различите стратегије вредновања и процјене знања.

Помоћ наставницима у савладавању нових изазова организовањем посебних услуга за ученике којима треба више подршке.

Да би од ученика начинили активне  учеснике у процесу учења и омогућили им да стекну вјештине самосталног учења, наставници сарађују са библиотеком на сљедећим пољима:

 • Информатичка писменост, развијање истраживачког духа ученика и упућивањем да буду критични и креативни корисници информација
 • Рад на пројектима и тимским задацима
 • Мотивација за читање, рад са ученицима свих узраста, са појединцима и групама.

ПОДСТИЦАЈ  УЧЕНИКА ЗА ЧИТАЊЕМ

Да би изазвали интелектуалну радозналост код ученика, у библиотеци креирамо задатке и културна дешавања (нпр. квизови знања, изложбе, рецитаторске и драмске секције итд.)

 • Интелектуалну способност подстичемо давањем задатака који су ученицима занимљиви и који стимулишу мисаоне процесе.
 • Ученицима који то желе омогућавамо боравак у библиотеци, гдје читају, раде домаће задатке или цртају.
 • Библиотека је мјесто у којем се они осјећају слободно и мјесто које радо посјећују.
 • Библиотека је безбједно мјесто и за дјецу која имају тешкоће у прилагођавању.
 • За подстицање мотивације библиотекар примјењује похвале и награде.
 • Награђивање ученика се највећим бројем прочитаних књига на мјесечном нивоу
 • похвале за најврједније ученике – сараднике библиотеке,
 • најбољу организацију културних дешавања итд.
 • Имена награђених ученика посебно се истичу на школском паноу, као и школским новинама.

ПОПУЊАВАЊЕ БИБЛИОТЕЧКОГ ФОНДА

Библиотека попуњава фонд на два начина:

 • Куповином књига на основу библиотечких спискова из буџета школе
 • Поклоном од појединаца, матичне библиотеке, издавачких кућа и штампарија, невладиних организација, удружења, градске управе и др.

ДОБРА ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА ЈЕ…

много више од зграде или просторија књига, она је мјесто за ширење знања и података, дистрибутер књига и часописа. Она својим корисницима пружа удобан интелектуални рад, дружење, културну анимацију, забаву и учествовање у креативном раду.

 

Начине за развијање љубави према књизи потражите на сљедећем линку:

Како да ваше дијете заволи књигу и стекне читалачке навике