ОБАВЈЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЈЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД

СТРУЧНА СЛУЖБА ШКОЛЕ

Обавјештавамо родитеље дјеце дорасле за упис у први разред основне школе да ħе се евиденција дјеце обављати у периоду од 19. до 30. марта 2018. године у просторијама школе (канцеларија психолога и педагога). За евидентирање дјеце потребни су сљедеħи документи:

– извод из матичне књиге рођених и

– потврда о мјесту пребивалишта.

За упис дјеце у први разред потребно је и љекарско увјерење издато од надлежне здравствене установе којим се процјењује здравствена способност дјетета за полазак у школу. Љекарске прегледе обавити код љекара код којих су дјеца регистрована (породични љекар, педијатар, приватна пракса), те љекарско увјерење доставити стручној служби школе приликом обављања тестирања које је планирано током мјесеца априла.

Поред љекарског прегледа, неопходан је и стоматолошки преглед који се може обавити у установама јавног сектора или у приватној пракси. Стоматолошки прегледи могу се обавити у стоматолошкој ординацији у просторијама ЈУ ОШ „Георги Стојков Раковски“ сваког петка у марту, дакле 02.03.2018., 09.03.2018., 16.03.2018., 23.03.2018. и 30.03.2018. године.

У складу са чланом 58. и чланом 59. Закона о основном васпитању и образовању (Службени гласник Републике Српске, број 44/17), у први разред основне школе уписују се дјеца која закључно са 31. августом 2018. године навршавају шест година. На захтјев родитеља, у први разред могу бити уписана и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година, уколико комисија за упис дјеце у први разред процијени да је дијете спремно за полазак у школу. У први разред уписују се и дјеца старија од шест година која због болести или других разлога нису уписана у школу.

За све додатне информације обратити се психологу и педагогу школе, лично или на број телефона 051/491-008.

СТРУЧНА СЛУЖБА ШКОЛЕ

1

Translate »