ЧАСОВИ МАТЕМАТИКЕ У Е УЧИОНИЦИ

IMG-b98063e6399bd1e2ca632448eb46f68b-V

 

Наставница математике Жељка Ђукић је одржала часове математике 27.02. 2019. и 13.03.2019. у е учионици. Часовима су присуствовали Сњежана Дринић, наставник историје и географије, Силва Крецељ, наставник географије и Слободанка Ружичић, наставник српског језика и књижевности.

Ученици су на један интересантнији и занимљивији начин изучавали градиво везано за круг и његове дијелове. Извођење наставе на овај начин има за циљ да код ученика развија интересовање за математику, врши оспособљавање ученика да примјењују стечена знања о обиму и дужини кружног лука, површини круга и његових дијелова. Такође, ученици повезује знања о кругу са другим геометријским фигурама као што су квадрат, једнакостраничан троугао, правилан шестоугао , те примјењују стечена знања у рјешавању задатака које се односе на обим и површину сложених геометријских фигура, те усавршавање информатичке писмености кориштењем програма за обраду текста Microsoft Word и за израду презентација Microsoft PowerPoint. Ученици су користећи наведене програме и њихове алате рјешавали понуђене примјере те презентовали своје радове у виду асоцијација, презентација, квизова и текстуалних докумената.

У прилогу можете погледати припреме за часове које је припремила наставница Жељка Ђукић, професор математике и информатике.

Kружни лук, Е- учионица

Површина и обим сложених фигура

KРУГ -систематизација

Translate »