~ Изложба ,,Чарлс Дикенс – испуњење великих очекивања“ ~

2020-11-02-23-38-19-074

Захваљујући дугогодишњој сарадњи са Филолошким факултетом Универзитета у Бањој Луци у холу наше школе постављена је изложба под називом „Чарлс Дикенс – испуњење великих очекивања“, посвећена књижевнику Чарлсу Дикенсу, најзначајнијем романописцу деветнаестога вијека на енглеском говорном подручју.

Чарлс Дикенс био je, дакле, најзначајнији енглески романописац деветнаестога вијека, али и водећи књижевник викторијанског доба. Стварао је у оквиру ране фазе реализма, иако се у његовим радовима уочавају и трагови епохе која му претходи – романтизма.

Дикенс је сликар енглеског средњег и нижег грађанског сталежа и оснивач социјалног романа. Његова дјела одражавају склоност хумору и сатири, али садрже и примјесе романтичног и сентименталног.

Многа своја дјела издавао је у наставцима, у серијама мјесечних издања, а касније су ови наставци обједињавани и издавани у форми књига.

Његова најпознатија остварења су „Оливер Твист“ и „Дејвид Kоперфилд“.

Роман „Оливер Твист“ представља једно од најуспјешнијих дјела овог писца. Главни лик поменутог романа је дијете, што није био случај у викторијанским романима. (https://www.youtube.com/watch?v=srzTKguyAhg)

Дикенс је својим најбољим дјелом сматрао роман „Дејвид Kоперфилд“, који садржи доста аутобиографских елемената. (https://www.youtube.com/watch?v=CohXIMqkZXI)

Друга његова позната дјела су: „Прича о два града“, „Велика очекивања“, „Пиквиков клуб“, „Николас Никлби“, „Стара продавница ријеткости“, „Божићна прича“ и „Суморна кућа“. (https://www.youtube.com/watch?v=unKuZ2wlNdw)

Изложба је настала у оквиру обиљежавања 150 година од смрти Чарлса Дикенса (1812–1870), а њени аутори, проф. др Дијана Тица и проф. др Петар Пенда, професори англоамеричке књижевности на Катедри за англистику Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, на 17 текстуалних и сликовних паноа приказали су неколико кључних аспеката живота и стваралаштва овог књижевног великана. (https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU)

С обзиром на то да се књижевна дјела Чарлса Дикенса не налазе у Наставном плану и програму за ученике основне школе, ова изложба изузетна је прилика да се наши ђаци, али и наставници, упознају са биографијом и библиографијом овог писца. (https://www.youtube.com/watch?v=gsVzpAN2jhY)

На крају, захваљујемо, још једном, проф. др Биљани Бабић, в.д. декана Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, на могућности да уживамо у овој јединственој изложби. (https://www.youtube.com/watch?v=jzkRPxHpw8I)

Припремили чланови Актива наставника језика:

Јелена Недић, Слађана Брковић Грбић и Александар Поповић

Translate »