ОБАВЈЕШТЕЊЕ О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

Upis prvacici

Обавјештавамо родитеље дјеце дорасле за упис у први разред да ħе се евиденција обављати у периоду од 15. до 31. марта 2021. године. Због актуелне епидемиолошке ситуације пријављивање дјеце ће се вршити искључиво путем телефона на контакт број 051/491-008 или на е-mail адресе стручне службе школе os024.psiholog@skolers.org или os024.pedagog@skolers.org.

За евиденцију су потребни сљедећи подаци о дјетету:

  • име и презиме дјетета
  • датум и мјесто рођења дјетета
  • адреса становања дјетета
  • основни подаци о родитељима

(име и презиме, занимање и контакт телефон).

 

Документација потребна за упис дјетета у први разред је:

  • извод из матичне књиге рођених
  • увјерење о пребивалишту дјетета
  • љекарско увјерење издато од надлежне здравствене установе којим се процјењује здравствена способност дјетета за полазак у школу
  • књига за праћење развоја и учења дјетата уколико је дијете похађало предшколску установу.

 

Документацију потребну за упис родитељи ће доставити стручној служби школе приликом обављања тестирања, а информације о терминима тестирања дјеце родитељи ће добити у договору са стручним сарадницима школе. За дјецу рођену на територији Града Бања Лука проводи се акција организованог бесплатног издавања извода из матичне књиге рођених који ће бити достављени школи, те није потребно да их родитељи прибављају. Такође, уколико родитељи имају потребу да дијете упишу у школу чијем уписном подручју не припада, потребно је да се обрате захтјевом надлежној служби јединице локалне самоуправе, те сагласност доставе школи у коју дијете уписују.

Према Закону о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), у први разред основне школе уписују се дјеца која закључно са 31. августом текуħе године навршавају шест година. На захтјев родитеља, у први разред могу бити уписана и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година, уколико комисија за упис дјеце у први разред процијени да је дијете спремно за полазак у школу. У изузетним случајевима, у први разред се могу уписати и дјеца млађа од шест година или се може одгодити упис за једну школску годину, уколико комисија за упис дјеце у први разред процијени да је то у најбољем интересу дјетета. У први разред уписују се и дјеца старија од шест година која због болести или других разлога нису уписана у школу.

За све додатне информације родитељи се могу обратити стручној служби школе.

 

ДИРЕКТОР

                                                                                                                       Дарко Томић

Upis prvacici

Translate »