Daily Archives: 12. августа 2020.

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

KR 2020 21

Овим правилником утвђује се вријеме васпитно-образовног рада, вријеме и трајање школског распуста за ученике у шкоској 2020/21. години у основној школи…        

...
Translate »